Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Ο Ιστότοπος «Μπαλάσκας» (https://balaskas.shop) (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «εμείς» και «εμάς»), η οποία και τον διαχειρίζεται προς ενημέρωση, αναφορά και εκπαίδευσή σας. Σας καλωσορίζουμε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, με την συμφωνία ότι η πρόσβασή σας και η χρήση της στον Ιστότοπο υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και σε όλους τους ισχύοντες Ομοσπονδιακούς, Πολιτειακούς Και Τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στον Ιστότοπο, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δεν πρέπει να περιηγηθείτε ούτε και να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Διατηρούμε το άνευ όρων δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, με έναρξη ισχύος τους άμα με την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, το οποίο (δικαίωμα) μπορεί να ασκηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, της δημοσίευσης στον Ιστότοπο μιας αναθεωρημένης έκδοσης αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Εάν οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή από εσάς, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Συμφωνείτε περαιτέρω να επανεξετάζετε περιοδικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν για να γνωρίζετε τυχόν τέτοιες προσθήκες ή αναθεωρήσεις. Η από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου μας ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τρίτους παρόχους περιεχομένου σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων, προϊόντα ή υπηρεσίες προσβάσιμα μέσω του Ιστοτόπου. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οποίες ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, χωρίς σπουδαίο λόγο, από την αγορά ενός προϊόντος εξ αποστάσεως, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε έναν εξουσιοδοτημένο από αυτόν αντιπρόσωπο. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιώδης, χωρίς, δηλαδή, ο καταναλωτής να χρειάζεται να επικαλεστεί λόγους που δικαιολογούν την υπαναχώρησή του και χωρίς οικονομικό κόστος για τον καταναλωτή, εξαιρουμένης της δαπάνης του κόστους επιστροφής του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Αυτός ο Ιστότοπος περιέχει υλικό που προστατεύεται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Κανένα υλικό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να ληφθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να αποσυντεθεί, με εξαίρεση ότι μπορείτε να κατεβάσετε μόνο ένα αντίγραφο αυτού του υλικού σε οποιονδήποτε μοναδικό υπολογιστή για προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστή απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ  Η χρήση και η περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το υλικό ή τις πληροφορίες που περιέχονται ή ταυτοποιούνται στον Ιστότοπό μας, η μοναδική και αποκλειστική σας δυνατότητα επανόρθωσης αναφορικά με εμάς, το προσωπικό, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρίες, τα τμήματα, τους συνεργάτες και τους δικαιούχους, είναι να διακόψετε αμέσως την πρόσβαση σας και τη χρήση του Ιστοτόπου μας.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Αυτός ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους και δείκτες προς ιστότοπους Διαδικτύου που διατηρούνται από τρίτους συμβαλλομένους («ιστοσελίδες τρίτων συμβαλλομένων»). Δεν έχουμε ελέγξει όλους τους ιστότοπους τρίτων συμβαλλομένων που ενδέχεται να συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο ούτε έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο ιστότοπο. Εμείς, το προσωπικό, οι διευθυντές μας, οι υπάλληλοι, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές εταιρίες, τα τμήματα, οι συνεργάτες και οι δικαιούχοι μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο τρίτων συμβαλλομένων και δεν προσφέρουμε καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΕΜΑΣ  Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε λειτουργίες στον Ιστότοπο που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε το Περιεχόμενό σας με εμάς και άλλους χρήστες του Ιστοτόπου. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι με την κοινοποίηση Περιεχομένου μέσω του Ιστότοπου, το Περιεχόμενό σας ενδέχεται να γίνει προσβάσιμο δημοσίως. Παραχωρείτε σε εμάς ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης, διαρκές, αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια, χωρίς δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης σε εσάς, να χρησιμοποιούμε, αναπαράγουμε, διανέμουμε, προσαρμόζουμε (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό επεξεργασίας, τροποποίησης, μετάφρασης και αναδιαμόρφωσης), αντλούμε, μεταδίδουμε, προβάλλουμε και εκτελούμε, δημοσίως ή με άλλο τρόπο, τέτοιο Περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή το οποίο θα αναπτυχθεί στο εξής, για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς και για να παραχωρήσουμε εκ νέου τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μέσω πολλαπλών βαθμίδων, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προαναφερόμενα δικαιώματα θα παραμείνουν σε ισχύ σε περίπτωση τερματισμού της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. Για όλο το Περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω του Ιστότοπου, υπόσχεστε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να παραχωρήσετε αυτές τις άδειες και ότι το εν λόγω Περιεχόμενο, και η παροχή ή η δημιουργία αυτού μέσω του Ιστότοπου, συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεν παραβιάζει ή άλλως παραβαίνει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, το απόρρητο ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους και επιπλέον είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα. Επιπλέον, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παραιτείστε αμετάκλητα από τυχόν «ηθικά δικαιώματα» ή άλλα δικαιώματα αναφορικά με την απόδοση της δημιουργίας ή την ακεραιότητα του υλικού σχετικά με κάθε στοιχείο περιεχομένου χρήστη που υποβάλλετε. Συμφωνείτε ότι δεν ελέγχουμε εκ των προτέρων το περιεχόμενο, αλλά έχουμε το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση, και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε, να μετακινήσουμε ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που οφείλεται στην αμέλεια του χρήστη να συμμορφωθεί με τους όρους του παρόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα, μόλις ενημερωθούμε για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χωρίς καμία προειδοποίηση στον χρήστη. Ο χρήστης του Ιστότοπου είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να επιδιορθώσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία έχουμε υποστεί εμείς, οι συνεργάτες και/ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω οποιασδήποτε διαφωνίας/διαφοράς που μπορεί να προκύψει και θα οφείλεται στην αποτυχία συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: αναλαμβάνετε πλήρως όλους τους κινδύνους από τη χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι : οι Υπηρεσίες θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας, οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα, το περιεχόμενο που μπορεί να ληφθεί από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβές ή αξιόπιστο και τυχόν σφάλματα στο λογισμικό θα διορθωθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια από τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν με άλλον τρόπο ή των ληφθέντων μηνυμάτων ή των συναλλαγών από ή μέσω των Υπηρεσιών, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τα δεδομένα ή την τροποποίησή τους, τις δηλώσεις ή τη διαχείριση οποιουδήποτε τρίτου, την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ακρίβεια, την πληρότητα και/ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε στο περιεχόμενο που ανεβάζουν άλλοι χρήστες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των «πακέτων» (συνδέσμων) που ενδέχεται να δημοσιευτούν. Δεδομένης της φύσης και της έντασης του Διαδικτύου, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι με την επίσκεψη στο περιεχόμενο τρίτων που συμμετέχουν στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι πιθανό να εκτεθείτε σε απαράδεκτο περιεχόμενο, παρενοχλητικό, υβριστικό, άσεμνο, χυδαίο, παράνομο κ.ο.κ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Ιστότοπος για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί λόγω της έκθεσής σας στο παραπάνω περιεχόμενο. Ο Ιστότοπος, στο πλαίσιο συναλλαγών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος, δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή για την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά φροντίζει να ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες), των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου «όπως ακριβώς είναι». Ο Ιστότοπος δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για οιεσδήποτε ζημιές (άμεσες, ειδικές ή επακόλουθες, οι οποίες, χωρίς περιορισμό, εναλλακτικά και/ή σωρευτικά με την απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, αποζημιώσεων κ.ο.κ.) που ενδέχεται να υποστούν κατά την επίσκεψή τους στο κατάστημα ή σε τρίτο άτομο, λόγω του ότι σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη και/ή τη χρήση του ιστότοπου και/ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και/ή προϊόντων και/ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και/ή τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, σε κάθε περίπτωση. Ο Ιστότοπος προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο Ιστότοπος, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν είναι υπεύθυνος και δεν δεσμεύεται από σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή και/ή την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και/ή την τιμή ενός προϊόντος.

Γίνετε ο πρώτος που θα μάθετε για τις φρέσκες προσφορές μας!