18.15 € / Ανά λίτρο
3,63
15.43 € / Ανά λίτρο
10,80