2.54 € / Ανά κιλό
1,77
3.2 € / Ανά κιλό
1,60
6.52 € / Ανά κιλό
1,63
3.36 € / Ανά κιλό
1,91