68.67 € / Ανά κιλό
1,03
81.33 € / Ανά κιλό
1,22
49.2 € / Ανά κιλό
1,27
53.2 € / Ανά κιλό
1,33