0.95 € / Ανά λίτρο
0,38
13,33 € / Ανά κιλό
0,54
0,66 € / Ανά τεμάχιο
0,59
0,66 € / Ανά τεμάχιο
0,59
-20%
0,57 € / Ανά τεμάχιο
0,66
0,90 € / Ανά τεμάχιο
0,98
-18%
-20%
-0,20
21,58 € / Ανά κιλό
0,82
BIO
16.86 € / Ανά κιλό
0,86
BIO
38,3 € / Ανά κιλό
0,90
-10%