19.05 € / Ανά λίτρο
4,12
16,37 € / Ανά λίτρο
11,72