1,64 € / Ανά τεμάχιο
1,88
1.17 € / Ανά τεμάχιο
1,41
1,69 € / Ανά τεμάχιο
2,12