Εξαντλημένο
24.15 € / Ανά κιλό
4,83
10.36 € / Ανά λίτρο
5,93