13,33 € / Ανά κιλό
0,61
38,3 € / Ανά κιλό
0,90
21,52 € / Ανά κιλό
1,05
19,07 € / Ανά κιλό
2,46