22,25 € / Ανά λίτρο
2,10
21.42 € / Ανά λίτρο
10,50