3.2 € / Ανά κιλό
1,60
6.52 € / Ανά κιλό
1,63
2.72 € / Ανά κιλό
1,77
2.54 € / Ανά κιλό
1,94